Wie zijn wij?

Welzijnsschakel Boom vzw is een belangeloze organisatie die zich actief inzet voor de minder bedeelden in de gemeente Boom en is aangesloten bij Welzijnsschakels VZW op nationaal niveau. Onze missie is om solidariteit te creëren en armoede en sociale uitsluiting in alle vormen te voorkomen in onze eigen omgeving.

We werken nauw samen met verschillende instanties en organisaties, zoals de Gemeente, het OCMW, Scholen en Parochies, om een bemiddelende/doorverwijzende rol te spelen naar bijvoorbeeld Mutualiteiten, VDAB, CAW, Kinderopvang, Kind en Gezin, De Goede Woning, Centrum voor Basiseducatie, Samenlevingsopbouw, Straathoekwerker enz.

In de Groene Hofstraat nr.10 hebben we een ontmoetingsruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. Hier heerst altijd een warme sfeer en wordt er onder het genot van een kopje koffie of frisdrank gebabbeld, gelachen, problemen besproken en oplossingen gezocht. We helpen ook bij praktische zaken, zoals briefwisseling, telefoons en vertalingen. Soms begeleiden we mensen ook naar scholen, openbare instanties of bij het zoeken naar werk.

Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten zoals theatervoorstellingen, Sinterklaasbezoeken, Kerstfeesten, vormings- en infosessies, enz. We bezorgen onze klanten ook voedsel, groenten, kleding, fietsen.

Met een team van ongeveer 30 vrijwilligers staan we al meer dan 80 gezinnen in Boom bij die het heel moeilijk hebben. We blijven ons inzetten om het onrecht van ongelijke kansen in het leven te bestrijden en deze mensen met raad en daad bij te staan. Onze organisatie is gedreven door liefde en solidariteit en we blijven ons inzetten voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Wat doen wij?

Met een team van vrijwilligers zetten wij ons sinds 2001 in om Welzijnsschakel Boom vzw uit te bouwen tot een goed functionerende organisatie. De taken die wij op ons nemen zijn zeer verscheiden en ook de tijd die we besteden is zeer uiteenlopend.

Iedere vrijwilliger kiest voor een taak die hem of haar het best ligt , Iedere vrijwilliger beslist ook zelf hoeveel tijd hij of zij besteedt Ook voor de deelname aan de losse activiteiten beslist iedereen afzonderlijk

Een warme oproep :
Wil je je inzetten voor de kansarmen van je gemeente ? Neem contact met ons op.  Tijdens een gesprek met één van onze vrijwilligers krijg je onze werking haarfijn uitgelegd en bepalen we samen jouw inzet.   

Scroll naar boven